1. Bitchin Johnny Fiasco 3:15
  2. Layback Johnny Fiasco 6:20
  3. Solas Dancin'Palace Jo Zas 4:44
  4. Alaska Citron Vert Jo Zas 5:46

Chicago / Versailles Ep3

Johnny Fiasco / Jo Zas
Copyright © 2000 Pamplemousse Productions.
PAP010

Artwork by H5